Consell Educatiu Municipal

És un espai de participació que inclou, a més dels centres educatius, els agents que tenen impacte al municipi. És un espai que ha d’anar més enllà del Consell Escolar Municipal, incorporant la participació i la visió del conjunt d’agents que tenen impacte en l’educació de la infància i l’adolescència. La principal finalitat del Consell ha de ser anar desplegant l’estratègia educativa del municipi, tenint sempre en compte la voluntat de generar més oportunitats educatives, perquè cada vegada hi hagi més equitat educativa, i fent-ho de manera compartida entre el conjunt d’agents educatius.
A part del canvi de nom d'escolar a educatiu, la modificació més importants és l'actualització dels objectius i funcions de l'òrgan per fomentar la participació i la implicació de la comunitat educativa a través de sessions més dinàmiques, treballs per projectes, debats i intercanvis d'experiències. S'apostarà per les comissions de treball per agilitzar el funcionament i les sessions plenàries seran itinerants.
L'adaptació de la norma pretén els objectius següents:

 • Mantenir un corrent d'informació, estudi i diàleg entre l'administració municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre planificació d'actuacions i problemàtica general que afecta els centres educatius del municipi.
 • Establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l'educació en el municipi.
 • Fomentar la relació i la col•laboració entre el municipi i la comunitat educativa per aconseguir objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat.
 • Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu del poble.
 • Estudiar la problemàtica escolar i possibles solucions.
 • Promoure el debat i incentivar projectes d'activitats conjuntes entre els seus membres.
 • Compartir formació dins de la comunitat educativa,
 • Afavorir el coneixement i el seguiment dels projectes educatius.
 • Crear un canal de comunicació, coordinació i col•laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels propis centres, facilitant la deliberació i l'intercanvi d'experiències entre els membres.
 • Fomentar les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa, la renovació pedagògica i d'acord amb els principis d'escola activa per avançar cap a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria, basada en la igualtat, la responsabilitat i la tolerància.
 • Vetllar pel dret a l'educació de qualitat per a tothom per afavorir la cohesió social i garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones.
 • Fomentar l'educació per a la sostenibilitat com a eina de corresponsabilitat ambiental  envers les generacions futures.

Actes del Consell Escolar

Acta Consell Escolar 2018

Acta Consell Escolar 2018

Fitxer: ACTA_DEL_CONSELL_ESCOLAR_MUNICIPAL.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 106,13 kB

Consell Escolar 31.01.2017

Consell Escolar 31.01.2017

Fitxer: ACTA_31.01.17.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 77,39 kB

Consell Escolar 23.11.2017

Consell Escolar 23.11.2017

Fitxer: ACTA_23.11.17.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 67,71 kB

Acta Maig 2016

Acta Maig 2016

Fitxer: Acta_Maig_2016.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 67,17 kB

El Consell Escolar es va reunir per darrera vegada el 13 de juny del 2018.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-08-2021 11:05