Plans especials de pagament dels tributs municipals

Última revisió 30-11-2022 12:04
28/11/2022

L’Ajuntament ofereix Plans especials de pagament de tributs municipals. Un procediment que, de forma gratuïta, facilita el pagament dels rebuts de l'any 2023 fraccionant-los en 10 quotes sense interessos.

Si esteu interessats en pagar de manera fraccionada els tributs de caràcter periòdic de l'exercici 2023, podeu acollir-vos al "Pla Especial de Pagament". Aquest pagament es realitzarà en deu quotes sense interessos.

Quins tributs es poden fraccionar?

El Pla especial de pagament s’aplica als rebuts de caràcter periòdic dels tributs següents:

  • Taxa de guals
  • Taxa d’escombraries
  • Impost sobre béns immobles
  • Taxa del cementiri
  • Taxa animals domèstics

Quan ho puc demanar?

Per acollir-s’hi cal sol·licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a través del Catàleg de Tràmits de l'ajuntament o amb una trucada al servei OAC 360 (930 267 225) fins al 31 de desembre del 2022.

Et pot interessar