Plans especials de pagament

Voleu pagar els tributs del proper any de forma agrupada i en còmodes terminis sense interessos?*

Digueu-nos quins tributs voleu agrupar i podreu pagar-los en 10 quotes sense interessos, més una de regularització, si s'escau. 

*Exceptuant els delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (impost sobre vehicles i IAE) i els tributs no anuals. 

Quan es pot demanar?

  • Us hi podeu acollir durant els primers quinze dies hàbils del mes de gener. 

Observacions

Puc demanar el Pla Especial i a la vegada tenir deutes amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt?

  • No. El titular dels rebuts no pot mantenir cap deute pendent en via executiva, sempre que no s'hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió i es compleixin els terminis concedits.

Quin és l'import mínim per poder sol·licitar el Pla Especial de Pagament?

  • La suma de tots els tributs no podrà ser inferior a 300 euros.

Com faig el pagament?

  • A la sol·licitud del Pla especial de pagament heu d'indicar un número de compte bancari degut a que les quotes, obligatòriament s'han de domiciliar. Si el canvieu després de fer la sol·licitud, veniu a l'OAC a comunicar-ho mitjançant sol·licitud.

Quan començo a pagar?

  • El dia 1 de febrer passarem la primera quota pel vostre número de compte. Us recomanem que proveïu de fons el vostre compte corrent abans del dia 1 de cada mes.

Quantes quotes hi ha?

  • Són vuit quotes mensuals i dues quotes finals de regularització els mesos d'octubre i novembre.

Què passa si no pago una quota?

  • La manca de pagament donarà lloc a l'anul·lació del Pla i en conseqüència, a la continuació del procediment recaptatori.
La persona titular del deute, els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció CiutadanaPlaça de la Vila, 208339 - Vilassar de Dalt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Aquest tràmit no té cap cost

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-01-2020 11:54