Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'agents de la policia local, grup C subgrup C2.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa d'agents de la policia local, grup C subgrup C2.

 

NOU! Acta de resolució d'al.legacions a la valoració dels mèrits, resultat del reconeixement mèdic i constitució de la borsa.

 Acta resultats segona subprova exercici psicotècnic, valoració de mèrits i  convocatòria de reconeixement mèdic.

Convocatòria segona subprova exercici psicotècnic i requeriment documentació per valoració de mèrits

Acta de constitució del tribunal i l'inici i resultat de les proves, fisiques, català i primera subprova psicotècnic.

Atesa la situació actual,  per seguretat i evitar riscos de contagis, es convoca als aspirants  per a les proves físiques per franges horàries.

Llista definitiva, constitució del tribunal i convocatòria de les proves i nova ubicació.

Ubicació de les pistes o edificis per a les proves

Modificació bases

Llista provisional:

Esmenes:  del dia 3 al al 12 de juliol ambdós inclosos.

Avis: diligència previsió data de les proves

Presentació de sol.lcituds:

De l'11 al 30 de juny ambdós inclosos