Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal laboral del grup AP (altres professions), en el lloc de treball d'operari/ària jardiner/a

Presentació de sol·licituds: Del 2 al 27 de maig ambdós inclosos.

Llista provisional: Periode d'esmenes de l'1 al 10 de juny de 2022 ambdós inclosos

Calendari de les proves dia, lloc i hores

Ubicació de les proves

Llista definitiva d'admesos i exclosos

NOU!!!

  • Diligència: presentació mèrits
  • Acta 1 del dia 15/6/2022 de constitució del tribunal, resultats de la fase d'oposició i l'inici de la fase de concurs