Vilassar de Dalt Aigües-ViDA, la nova empresa de gestió de l’aigua i el clavegueram, ja forma part de l’AMAP, així es va aprovar en assemblea el passat 31 de gener.

">

ViDA ja és membre de l'AMAP, l'Associació de Municipis i entitats per l'aigua pública

Última revisió 09-02-2023 19:22
09/02/2023

Vilassar de Dalt Aigües-ViDA, la nova empresa de gestió de l’aigua i el clavegueram, ja forma part de l’AMAP, així es va aprovar en assemblea el passat 31 de gener.

Entre d’altres acords, a la darrera assemblea de l’AMAP es va prendre per unanimitat l’acord d’acceptar l’entitat que gestiona el cicle de l’aigua a Vilassar de Dalt com a membre de ple dret a l’Associació. Aquest fet ratifica el compromís del municipi amb la gestió pública d’un bé essencial com és l’aigua. En aquest sentit, ViDA està compromesa a portar a terme polítiques socials que afavoreixin l’accés a l'aigua de tota la població i, alhora, a revertir tots els excedents generats en inversions en xarxa. Tot plegat, amb la finalitat de millorar la seva qualitat, el servei a abonades i abonats i la protecció del medi ambient.