S'amplia la zona d'esbarjo per a gossos a can Rafart

Última revisió 16-04-2021 09:19
15/04/2021

L'Ajuntament ha ampliat el tancat de la zona d'esbarjo de gossos ubicada al parc de can Rafart per tal que els animals disposin de més espai per a la socialització. En aquest sentit també s'hi ha instal·lat una font amb un abeurador pels animals i un banc.

Vilassar disposa de tres zones d'esbarjo d'animals. Tots són espais tancats, dotats de bancs i papereres i amb un paviment drenant que permet que els animals es relacionin i juguin deslligats.
Pel que fa a la normativa aplicable a les zones d'esbarjo és l'Ordenança municipal de tinença d'animals, exceptuant el fet de poder tenir el gos deslligat. La normativa de seguretat i higiene d'obligat compliment és:
- Els gossos potencialment perillosos han d'anar sempre lligats i amb morrió i cal disposar de llicència per a la seva tinença.
- És obligatori recollir els excrements i dipositar-los a les papereres de la zona.
- Cal mantenir la zona neta i en bones condicions.