BAN d'alcaldia davant la situació d'emergència per sequera

Última revisió 13-02-2024 12:31
13/02/2024

D’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), s'ha activat l'emergència per sequera a Catalunya.

Amb un BAN d'alcaldia publicat aquest dimarts 13 de febrer, es posa de manifest la situació d'emergència i les mesures que cal complir. 

Aquest és el text del BAN d'alcaldia:

Com ja sabeu, la situació actual a Catalunya per la manca d’aigua és d’una gravetat extrema i des del proppassat 2 de febrer a Vilassar de Daltha entrat en vigor la fase 1 d’emergència per sequera, que ens obliga a reduir encara més el consum d’aigua.

Aquestes mesures en obliguen a limitar el consum a 200 litres per habitant i dia , consums que inclouen  tot el consum d’aigua que es fa a Vilassar, ja sigui per a usos domèstics com per al conjunt d’empreses, comerços, indústria etc.

En aquest sentit seria aconsellable que el  consum d’aigua a casa ( consum domèstic)  es limités a 90 litres per persona i dia.

Així mateix des d’Alcaldia us vull recordar les  principals restriccions decretades per la Generalitat i que ens interpel·len a tots i totes:

  • Queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per regs de supervivència d’arbres amb aigües regenerades o freàtiques
  • Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només es permet el reompliment parcial, per garantir qualitat sanitària, de les piscines cobertes inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que s’apliquin  mesures d’estalvi equivalents. Les piscines d’aigua de mar es poden omplir i/o reomplir sempre que s’omplin i buidin sense connexió a les xarxes.
  • Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle  excepte als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que comptin amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària que, en aquests casos, es farà amb el mínim d'aigua indispensable. Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.
  • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire

A més, des de l’Ajuntament hem aplicat  una sèrie de mesures complementàries  fent efectiu el tancament de l’aigua de les dutxes dels equipaments esportius municipals  excepte per a les dutxes després de partits federats i limitarel reg de la gespa del camp de futbol municipal al mínim imprescindible en partits federats ( reg que ja es fa amb aigua de pou)

Com a alcaldessa de la vila, i en nom del consistori, demano a la ciutadania la màxima col·laboració. Només amb el compromís de tothom podrem aconseguir prendre consciència i reduir el consum d’aigua a Vilassar.

Pots seguir l'estat de la situació clicant aquí.

Sequera
Sequera

Documents adjunts