Ple del mes de juliol

Última revisió 26-07-2022 09:15
26/07/2022

Caràcter: ordinària

Data: 28 de juliol de 2022

Hora: 20:00 h

Lloc: sala de Plens

 Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 28 de juny de 2022.

2.- Aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt (AMVD).

3.- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrils i Vilassar de Dalt, per a l’organització de l’Espai Jove adaptat.

4.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la Prestació Patrimonial Pública de caràcter No Tributari, relativa a l’abastament d’aigua i clavegueram i d’altres serveis del cicle integral de l’aigua.

5.- Nomenament dels carrers del PP de can Tarrida.

6.- Substitució del representant del Grup Municipal de Junts per Vilassar al Consell Rector del Museu Arxiu i al Consell d’Ecologia i Medi Ambient.

7.- Compliment de l’acord sobre el 25% d’assignació en atenció primària.

8.- Moció de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans.

9.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i les empreses del grup municipal per a dur a terme la selecció conjunta de tot el personal i la creació de les corresponents borses de treball i acceptació de les delegacions de funcions corresponents

10.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de juny.

11.- Precs i preguntes.