L'Ajuntament signa un conveni amb el servei de taxi de Vilassar per un servei públic subvencionat de transport a demanda

Última revisió 12-07-2021 07:56
08/07/2021

L’orografia del municipi i la llunyania relativa d’alguns serveis bàsics cap a alguns sectors de la població són dificultats que afecten la mobilitat, especialment de persones grans i persones amb mobilitat reduïda. És per aquest motiu que l’Ajuntament ha decidit impulsar un conveni de col·laboració mútua amb el servei de taxi de Vilassar per implantar un Servei públic de taxi a demanda.

El conveni, signat aquest dijous, s’ha pensat per complir amb els següents objectius:  

 • Estendre el dret de transport a tothom.
 • Apostar pel transport de proximitat.
 • Millorar la cohesió social del municipi i l’accessibilitat de determinats veïnats i col·lectius a la xarxa pública de transports i d’equipaments bàsics.
 • Impulsar el servei de taxi de la població, facilitant-ne nous clients i donant a conèixer el servei i el col·lectiu professional que el presta.
 • Optimitzar els desplaçaments mitjançant la centralització d les demandes de servei.
 • Oferir un servei de transport competitiu que actuï com a alternativa a la dependència del vehicle privat.
 • Aconseguir una major capil·laritat territorial, amb especial atenció a les zones menys densament poblades.

A qui va dirigit

El servei va dirigit a majors de 65 anys i a persones amb discapacitats físiques amb un grau de mobilitat reduïda acreditada igual o superior al 33%. En tots dos casos, els destinataris hauran de residir i estar empadronats al municipi. També podran ser beneficiaris/es d’aquest servei aquelles persones residents a Vilassar que, tot i no trobar-se dins els col·lectius anteriors, justifiquin a través d’un document mèdic una lesió que limita la seva mobilitat, que afecti cames o peus i que precisin de tractament de guix per la seva recuperació.

Com accedir al servei

El carnet per accedir al servei es podrà sol·licitar a partir del 14 de juliol a través de l'OAC 360 de 8 h a 20 h trucant al 93 595 47 58 o través d'aquest formulari.

Per fer la sol·licitud caldrà presentar, si és el cas, el document justificatiu del grau de mobilitat reduïda o el document mèdic que acrediti la lesió.

Horaris

El servei es prestarà els dies feiners, de dilluns a divendres, entre les 08.00 h i les 20.00 h ininterrompudament. El servei es regirà pel calendari de festes locals.

Origen i destinació

El servei cobrirà la recollida de l’usuari des del domicili o el lloc indicat en el moment d’efectuar la reserva i algun dels següents equipaments del municipi i a la inversa.

 • Centre d’Assistència Primària, Casal de la Gent Gran
 • Poliesportiu municipal de Can Banús
 • Pistes municipals d’atletisme
 • Pistes municipals de petanca
 • Camp de futbol municipal de Vallmorena
 • Mercat Municipal can Robinat
 • Cementiri municipal
 • Biblioteca can Manyer
 • Refugi d’animals
 • Oficines municipals d’atenció al públic (OAC) de l’Ajuntament
 • Jutjat de Pau
 • Museu - Arxiu municipal
 • Aula municipal de música
 • Aula municipal de dansa
 • Escola Bressol municipal
 • Qualsevol de les parades de la xarxa regular de les línies d’autobús situades al municipi

El servei es considera prestat un cop l’usuari/a és traslladat/da al seu destí, i no es considera inclosa l’espera per part del taxista. En aquest sentit, l’usuari/a haurà de reservar 2 desplaçaments, a les hores previstes, un d’anada i un altre de tornada.

Reserva prèvia

Per fer ús del servei, caldrà disposar del carnet demanat prèviament i fer una reserva a través del servei l'OAC 360 de 8 h a 20 h trucant al 93 595 47 58 o través d'un formulari que s'habilitarà a partir del 19 de juliol.

Caldrà facilitar les dades següents: nom i cognoms, adreça del domicili, destinació, hora de recollida i telèfon de contacte.

Per poder planificar i garantir el servei, les reserves s’hauran de fer amb la màxima antelació possible, com a mínim 2 dies abans a la utilització del servei.

Preu del servei

El cost del servei pels usuaris i usuàries serà de 2 € que s'hauran d'abonar al taxista en acabar el servei.

LAjuntament assumirà 4 euros per cada servei realitzat, ja que el cost total del trajecte, segons el conveni signat, és de 6 euros amb independència de la durada emprada i/o de la distància recorreguda.

S’admet que els usuaris o usuàries amb mobilitat reduïda que siguin menors d’edat puguin viatjar acompanyats d’una persona sense increment del preu.

Conveni taxistes
Conveni taxistes