Humana recupera més de 23 tones de roba usada a Vilassar de Dalt

La Fundació Humana ha recuperat 23.951 kg de tèxtil usat a Vilassar de Dalt durant l'any 2019. Aquestes donacions representen un augment del 1,5% respecte l'any 2018. Aquest fet confirma la confiança de la ciutadania per un model de gestió del residu tèxtil amb finalitat social.

La Fundació Humana és una organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia, i també d'ajuda local al territori més proper. Durant l'any passat, la fundació va recuperar 23.951 kg de tèxtil usat a Vilassar de Dalt. Aquestes donacions representen un augment del 1,5% respecte l'any 2017 (23.587 kg). Les donacions equivalen a 54.000 peces de roba recuperades que tenen una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge. Procedeixen dels contenidors on s'hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzem per a donar-los una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament dels residus urbans.

humana

Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 54.000 peces de roba la gestió de les quals implica un doble benefici: social i ambiental. Es redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l'any passat van representar un estalvi de 75 tones de CO2 a l'atmosfera. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada kg de roba recuperat i no incinerat es deixen d'emetre 3,169 kg de CO2. El benefici social consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat: Humana genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits.

De cara al 2020 i tenint en compte que l'any 2025, tots els municipis de la Unió Europea hauran d'establir una recollida separada per al residu tèxtil, el primer dels objectius de Fundació Humana a Catalunya és augmentar el número de punts de recollida a l'espai públic per a facilitar-ne les donacions i millorar els registres de la recollida selectiva del residu tèxtil. Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), els residus tèxtils representen el 4,11% del total de residus municipals (163.478 tones al 2018). Els gestors autoritzats a Catalunya van recuperar 19.051 tones de residu tèxtil municipal, és a dir: només se'n recull l'11,7%.

Cada català genera 22 kg de residus tèxtils anualment però només se'n recuperen selectivament 2,5 kg. La resta son residus tèxtils generats que van a parar a la fracció resta (i posteriorment a un abocador). Segons l'ARC, representen uns costos directes per a les administracions públiques d'uns 29 milions d'euros anuals.

El segon gran objectiu per al 2020 és que el sector disposi d'un sistema homogeni d'informació que permeti conèixer de manera transparent quant residu tèxtil es recupera, es reutilitza, es recicla o s'elimina a Catalunya.

Font: Fundació Humana
29/01/2020
Fins el 31/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2021 11:56