2019


Títol Document Url
1r. Trimestre 2019Beneficis fiscals Enllaç
Calendari tresoreria Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Deute viu Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Obligacions a favor del sector públic Enllaç
Passius contingents Enllaç
Personal Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Subvencions Enllaç
2n.Trimestre 2019Beneficis fiscals Enllaç
Calendari de tresoreria Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Deute viu Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Obligacions a favor del sector públic Enllaç
Passius contingents Enllaç
Personal Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Subvencions Enllaç
3r.Trimestre 2019Deute viu Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Obligacions a favor del sector públic Enllaç
Passius contingents Enllaç
Personal Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Subvencions Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Calendari de tresoreria Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Deute a 10 anys Enllaç
4t.Trimestre 20194t rimestre Enllaç
Ajustos 4t trimestre Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Deute viu Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Passius contingents Enllaç
Personal Enllaç
Regla de la despesa Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Resum estat execució del pressupost Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Subvencions Enllaç
Venciment deute a 10 anys Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2021 14:17