Servei públic de taxi a demanda

Accés al servei

A qui va dirigit

El servei va dirigit a majors de 65 anys i a persones amb discapacitats físiques amb un grau de mobilitat reduïda acreditada igual o superior al 33%. En tots dos casos, els destinataris hauran de residir i estar empadronats al municipi. També podran ser beneficiaris/es d’aquest servei aquelles persones residents a Vilassar que, tot i no trobar-se dins els col·lectius anteriors, justifiquin a través d’un document mèdic una lesió que limita la seva mobilitat, que afecti cames o peus i que precisin de tractament de guix per la seva recuperació.

Com accedir al servei

El carnet per accedir al servei es podrà sol·licitar a partir del 14 de juliol a través de l'OAC 360 de 8 h a 20 h trucant al 93 595 47 58 o través d'aquest formulari.

Per fer la sol·licitud caldrà presentar, si és el cas, el document justificatiu del grau de mobilitat reduïda o el document mèdic que acrediti la lesió.

Horaris

El servei es prestarà els dies feiners, de dilluns a divendres, entre les 08.00 h i les 20.00 h ininterrompudament. El servei es regirà pel calendari de festes locals.

Origen i destinació

El servei cobrirà la recollida de l’usuari des del domicili o el lloc indicat en el moment d’efectuar la reserva i algun dels següents equipaments del municipi i a la inversa.

 • Centre d’Assistència Primària, Casal de la Gent Gran
 • Poliesportiu municipal de Can Banús
 • Pistes municipals d’atletisme
 • Pistes municipals de petanca
 • Camp de futbol municipal de Vallmorena
 • Mercat Municipal can Robinat
 • Cementiri municipal
 • Biblioteca can Manyer
 • Refugi d’animals
 • Oficines municipals d’atenció al públic (OAC) de l’Ajuntament
 • Jutjat de Pau
 • Museu - Arxiu municipal
 • Aula municipal de música
 • Aula municipal de dansa
 • Escola Bressol municipal
 • Qualsevol de les parades de la xarxa regular de les línies d’autobús situades al municipi

El servei es considera prestat un cop l’usuari/a és traslladat/da al seu destí, i no es considera inclosa l’espera per part del taxista. En aquest sentit, l’usuari/a haurà de reservar 2 desplaçaments, a les hores previstes, un d’anada i un altre de tornada.

Reserva prèvia

Per fer ús del servei, caldrà disposar del carnet demanat prèviament i fer una reserva a través del servei l'OAC 360 de 8 h a 20 h trucant al 93 595 47 58.

Caldrà facilitar les dades següents: nom i cognoms, adreça del domicili, destinació, hora de recollida i telèfon de contacte.

Per poder planificar i garantir el servei, les reserves s’hauran de fer amb la màxima antelació possible, com a mínim 2 dies abans a la utilització del servei.

Preu del servei

El cost del servei pels usuaris i usuàries serà de 2 € que s'hauran d'abonar al taxista en acabar el servei.

LAjuntament assumirà 4 euros per cada servei realitzat, ja que el cost total del trajecte, segons el conveni signat, és de 6 euros amb independència de la durada emprada i/o de la distància recorreguda.

S’admet que els usuaris o usuàries amb mobilitat reduïda que siguin menors d’edat puguin viatjar acompanyats d’una persona sense increment del preu.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2023 13:25