Fins al 15 de gener us podeu acollir al Pla Especial de Pagament dels rebuts municipals

Última revisió 05-11-2020 21:26
08/01/2020

< br />

Fins al 15 de gener us podeu acollir al Pla Especial de Pagament dels rebuts municipals

impostosL’Ajuntament ofereix un Pla Especial de Pagament de tributs per facilitar a la ciutadania el pagament dels rebuts municipals de l’any 2020. El pagament es farà a través de nou mensualitats sense interessos més una última de regularització.

Al Pla de Pagament s´hi inclouran tots els tributs que es cobren anualment com la taxa de guals, la taxa d´escombraries, l´impost sobre béns immobles, la taxa del cementiri i la taxa d´animals domèstics.

Les persones que vulguin acollir-s´hi podran pagar mitjançant nou mensualitats, més una última de regularització, el total dels tributs del 2020. Tot plegat sense interessos.

Per acollir-s'hi cal sol·licitar-ho de forma telemàtica, abans del 15 de gener, a través del Catàleg de Tràmits de l'ajuntament. Si teniu dubtes en la tramitació podeu trucar al servei OAC 360 (930 267 225).

Amb aquesta iniciativa l´Ajuntament vol donar una nova facilitat en el pagament dels rebuts municipals.